Formulier vrijwillige bijdrage Gereformeerde kerk Klundert  Het bedrag van bijdrage in euro's:

  Te voldoen in:

  In welke maand(en) het bedrag geïncasseerd mag worden?

  Ik zou graag de bijdrage betalen via:

  IBAN:

  Het incasseren gebeurt rond de 25e van de maand, maximaal 10 maal per jaar of indien anders aangegeven.
  Je geeft toestemming aan de Gereformeerde Kerk te Klundert en aan je bank, om middels incasso opdrachten een (termijn)bedrag van je rekening af te schrijven t.g.v. Actie Kerk Balans 2024, overeenkomstig de door jou verstrekte opdracht.
  Als je het niet eens bent met de afschrijving kun je deze altijd laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met je bank.

  Maak je al een bedrag over via periodieke overschrijving dan moet je zelf het bedrag aanpassen.
  Betaling op bankrekeningnummer NL97 RABO 0126 0007 27 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Klundert (onder vermelding van VVB 2024).